Pojecię metody 27. listopada 2014 11:58:00

Metody nauczania – celowo i systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniami, który umożliwia uczniom opanowanie wiedzy wraz z umiejętnością posługiwania się nią w praktyce, jak również rozwijanie zdolności i zainteresowań poznawczych uczniów.

Dobór metod nauczania zależy od:

  • wieku uczniów;
  • treści nauczania;
  • celów i zadań pracy dydaktyczno-wychowawczej;
  • organizacji i środków, których zamierza użyć nauczyciel.

fir2014

Komentarze (0) ||0|| /comments/pojecie-metody
slowa kluczowe: metoda
kategorie: